Szanowni Państwo!
Mam przyjemno¶ć jako Prezes Zarz±du powitać wszystkich tych, którzy zechcieli znaleĽć się na stronie internetowej przedsiębiorstwa STALBUD. Pozwol± Państwo, że w paru zdaniach przedstawię swoj± firmę.

Przedsiębiorstwo STALBUD na rynku w Kielcach i w regionie działa od roku 1990. Wła¶nie w tym roku byłam osobi¶cie jego założycielk± i od tegoż czasu po dzień dzisiejszy przedsiębiorstwem zarz±dzam i kieruję.

Powstanie przedsiębiorstwa podyktowane było realnie istniej±cym zapotrzebowaniem na rynku na wyroby hutnicze, szczególnie mniejszych przedsiębiorstw zajmuj±cych się produkcj± budowlano-montażow± jak i wielu indywidualnych inwestorów. Powyższe nie powinno nikogo dziwić, gdyż przedsiębiorstwo od swojego zarania stało się bardzo atrakcyjne oferuj±c szczególnie często poszukiwany asortyment wyrobów hutniczych zawsze po niższych, konkurencyjnych cenach w stosunku do innych firm. Nasza solidno¶ć, do¶wiadczenie i fachowa obsługa od pocz±tku zjednały nam znaczn± rzeszę odbiorców tak amatorów jak i profesjonalistów.

Za trafn± decyzję uznać należy zwi±zanie się przedsiębiorstwa z tak renomowanym producentem w hutnictwie jak ArcelorMittal Poland S.A. Oddział ¦więtochłowice (dawna HUTA FLORIAN), której jeste¶my na naszym rynku dealerem i przedstawicielem sprowadzaj±c z niej:
  • blachy ocynkowane,
  • blachy powlekane,
  • blachy trapezowe ocynkowane,
  • blachy dachówkowe.
Szczycimy się z tej współpracy, gdyż gwarantowała nam największy wybór blach w kolorach zaspokajaj±c prawie wszystkie gusty najwybredniejszych naszych klientów.

Prezes Zarz±du
IRENA RĘBOSZ

Made 2006 by Maximum Multimedia